ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΕΩΡ. Ν. ΣΕΡΕΤΗΣ (1924 - 1987)

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΕΩΡ. Ν. ΣΕΡΕΤΗΣ

Γεννήθηκε το 1924 στην Τερψιθέα. Γονείς του είναι ο Νικόλαος Σερέτης και η Βασιλική παπα-Γιάννη Γρούμπα. Πολέμησε κατά των Γερμανών στην Εθνική Αντίσταση με το στρατηγό Ζέρβα, όπου τραυματίσθηκε. Το 1948, στον Εμφύλιο τραυματίσθηκε για 2η φορά και συνελήφθη. Εν τέλει απέδρασε δρέποντας δάφνες στο στράτευμα. Ανακοίνωσε κατά την υπηρεσία του τουλάχιστον 50 εργασίες- μελέτες. Αποστρατεύθηκε σαν αντιστράτηγος περί το 1978. Δυστυχώς το1987 μας εγκατέλειψε.